THIS IS A MOBILE GUIDE
TURN YOUR PHONE VERITCALLY
/ RESIZE YOUR WINDOW

JUDISKA MUSEETS
DIGITALA SKULPTURPARK

Välkommen till Judiska museets digitala skulpturpark.

Symboler och ornament återfinns på objekten i samlingen såsom dokument, vädurshorn, sniderier och textilier. Tillsammans skapar de ett judiskt bildspråk och en visuell referensvärld. Dessa utsmyckningar har förutom dekorativa kvalitéer en historia.

Vi ville framhäva ett urval av dessa symboler och ornament, för att ta en närmre titt bortom monterglaset och fördjupa informationen kring de. Vi vill uppmuntra besökaren att utforska samlingen med nya ögon. Oavsett om denne befinner sig på museet eller ej, med hjälp av mobilen.

Vi har utgått från samlingens egna symboler och ornament, för att skapa 3D-skulpturer i större skala. Dessa kan ses i mobilen med hjälp av din mobil och AR-teknik. Information finns även om vilket originalobjekt skulpturen hämtat sin form. Låt de digitala skulpturerna leda dig in i samlingen för att hitta dess ursprungsform, kontext och historia.

Skapad av Astrid Askert & Elisabet Lindén Calatayud